Gdańsk Główny.

Rok 2017 kończymy w szczególny sposób.
Narzędzia CSR oferowane przez Stowarzyszenie WIOSNA, dają nam możliwość pomocy potrzebującym, które są jednocześnie inwestycją od serca. bikePROMOTION we współpracy z nowo powstającą przestrzenią miejską Forum Gdańsk, pomaga rodzinie z Kościerzyny w projekcie Szlachetna Paczka.